ΓΜΠΕΝΟΜΠΑ

VS

ΤΣΙΟΡΜΠΑΤΖΟΥΔΗΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ROUND
ΚΡΙΤΗΣ 1
ΚΡΙΤΗΣ 2
ΚΡΙΤΗΣ 3