ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ

VS

ΞΥΛΟΥΔΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ROUND
ΚΡΙΤΗΣ 1
ΚΡΙΤΗΣ 2
ΚΡΙΤΗΣ 3