ΚΑΛΥΒΙΑΡΗΣ

VS

ΚΑΛΑΣΗΣ

ΤΡΕΧΩΝ ΓΥΡΟΣ (2)

ΚΡΙΤΗΣ 1
-
-
ΚΡΙΤΗΣ 2
-
-
ΚΡΙΤΗΣ 3
-
-
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ROUND
ΚΡΙΤΗΣ 1
ΚΡΙΤΗΣ 2
ΚΡΙΤΗΣ 3